Намаляване на страничните ефекти от адювантна терапия с помощта на пробиотичен продукт, съдържащ щам на Lactobacillus bulgaricus DWT1, при лечение на тумори на стомаха, колона и ректума

beautiful-adult-couple-spend-time-summer-field

Изследователи: Проф. д-р Мирко Шамия, д.м. и сътрудници, Загреб, декември 2012

При провеждане на изследвания върху някои щамове на Lactobacillus bulgaricus е  открито, че те имат антимутагенно действие. Някои експерименти върху гризачи са показали, че тези щамове имат определено въздействие при колоректален карцином. Популационното изследване е показало, че значителна група потребители на ферментирали млечни продукти има по-ниска честота на поява на колоректален карцином.

Туморите в храносмилателната система са от особено значение поради честата им поява и важността на тази система за целия организъм. Хранителната терапия е много важна както за лечението на основното заболяване, така и за симптоматичното лечение, като подобрява процеса на храносмилане. Въпреки това, адювантната терапия – специфичното онкологично лечение (химио- или лъчетерапията) често води до увреждания на здравите тъкани и тежки усложнения и странични ефекти, които подтискат благоприятното въздействие на лечението и го правят невъзможно. Цитостатиците могат да предизвикат гадене и повръщане по време и след химиотерапията, както и неадекватната антиеметична превенция може да доведе до повръщане. Мукозитът е сериозно странично явление, което се проявява при химиотерапията и облъчването в областта на главата и врата. Той предизвиква възпалителни промени на лигавицата на храносмилателната система и често се проявява паралелно с миелосупресия и левкопения. Фебрилната неутропения е най-опасната последица от левкопенията (намалено количество на левкоцитите), която изисква болнично лечение, преливане на кръв и често води до прекратяване на приложението на химиотерапията или другите методи за лечение на онкологични заболявания.

Затова е важно да се провеждат изследвания за различни алтернативни методи за лечение на туморите в храносмилателната система, като например използването на Lactobacillus bulgaricus и ферментирали млечни продукти като част от хранителната терапия. Тези методи може да предоставят естествени и безвредни начини за подпомагане на процеса на лечение и подобряване на качеството на живот на пациентите. Освен това, те могат да се използват като допълнителна терапия, която да помогне за намаляване на нежеланите ефекти от основната онкологична терапия като химио- или лъчетерапия. Важно е да продължаваме да търсим и изследваме нови начини за лечение на тези заболявания, които да бъдат по-ефективни и да имат по-малко нежелани ефекти върху пациентите.

Методология:

В резултатите от проведеното изследване са включени 80 болни с тумори на стомаха, колона и ректума, при които е бил прецизно определен стадия на болестта след патохистологично изследване. Болните са били разделени на две групи по 40 пациента, като едната група са провеждали химиотерапия или химиорадиотерапия, а другата група освен това е приемала пробиотична храна, съдържаща щам на Lactobacillus bulgaricus DWT1 – 15 мг един път дневно преди хранене в продължение на 3 месеца.

Резултати:

Резултатите на изследването показват потенциално благотворно въздействие на пробиотиците, съдържащи щам на Lactobacillus bulgaricus DWT1, като добавка при лечението на онкологично болни с адювантна химиотерапия или химиорадиотерапия. Приемът на този пробиотичен продукт влияе върху намаляване на гаденето и повръщането и поддържа апетита на пациентите по време на провеждане на адювантната терапия. Освен това, налице е ясна връзка между намаляването на честотата и тежестта на разстройствата и приемът на Lactobacillus bulgaricus DWT1.

Заключение:

Подкрепяща терапия с пробиотичен продукт, съдържащ щам на Lactobacillus bulgaricus DWT1, спомага за предотвратяване на страничните ефекти в хода на адювантна терапия.

ЛАКТЕРА АКТИВ 250 гр. и 60 капс. съдържа Lactobacillus bulgaricus DWT1, Lactobacillus Helveticus DWT2, Lactobacillus lactis DWT3, , Streptococcus Thermophilus DWT4, 5, 6, 7, 8